Wisdom Karar Destek Sistemi

Karar Destek Sistemi Yazılımı; son kullanıcının veritabanı sorgulama komutları bilgisine ihtiyaç olmaksızın veri ön işleme, veri görselleştirme, gerekli risk analizlerinin yapılabilmesi ve bu analiz sonucunda elde edilen bulguların iş zekası araçları ile raporlarını oluşturabilmesini sağlayan, BİB’ nin, açık kaynak kodlu Rile PostgreSQL veritabanı ve Hadoop ile MongoDB dosya sistemleriyle entegre çalışan sistemidir. İstenilmesi halinde; PostgreSQL yerine Oracle, MS SQL veritabanları da entegre edilebilir.

R sayesinde 4.000’in üzerinde analitik/iş zekası algoritma ve yöntemlerinden istenilenler sunulabildiği gibi; genişleyebilen yapısıyla kurum/kuruluş kendisi de istediği algoritmaları veya mevcut algoritmaların en güncel hallerini ücretsiz olarak yazılıma Wisdom’a indirip kullanabilir.
Wisdom , b üyük veride tablolama, raporlama, sorgulama, grafikleme , istatistiksel veri analizi, verimadenciliği ve yapay zeka tabanlı analizler yapabileceği gibi kimya, biyoloji vb. gibi belirli bir bilim dalına
özel analiz imkanı da sunar.