SAHA ARAŞTIRMASI

Business Intelligence Bridge, tecrübeli kadrosuyla, istatistik biliminin gereklerini dikkate alarak; araştırmanın niteliklerine uygun uzman danışman kadrosuyla aşağıdaki belirtilen konularda araştırmalar yapmaktadır. Ekonomik Araştırmalar, Sosyal Araştırmalar, Demografik Araştırmalar, Kamuoyu Araştırmaları, Pazar Araştırmaları, Memnuniyet Araştırmaları, İmaj Araştırmaları, Ürün Etkinlik Araştırmaları, Dönüşümlü Alt Örnek Araştırmalar

BİB Alan Araştırması Süreci

Bağımsız İstatistik Bürosu alan araştırma süreci, aşağıda nitelikleri belirtilmiş bir takım tarafından yürütülmektedir.

Temel İstatistiksel Analizler

 • İstatistiksel Özet Tablolar

 • Ki-Kare Analizi

 • Basit Doğrusal

 • Regresyon

 • Korelasyon Analizi

 • Tek Yönlü Varyans Analizi

 • İstatistiksel Özet Tablolar

İleri İstatistiksel Analizler

 • Varyans Analizi (İki yönlü, Tekrarlanan Ölçümlerde vb.)
 • Regresyon Analizi (Çoklu, Lojistik, Doğrusal Olmayan vb.)

 • Uyum Analizi
 • Çok Boyutlu Ölçekleme
 • Kümeleme Analizi
 • Diskriminant Analizi
 • Temel Bileşenler Analizi
 • Faktör Analizi

Organizatör

Organizatör

Organizatör, Proje Yöneticisine karşı sorumludur. Bütün alan araştırması sürecini yönetir. BİB organizatörleri alan araştırması konusunda bilgi ve tecrübe sahibidir. BİB organizatörleri İstatistik Alanında en az Lisans derecesine sahiptir

Anketör

Anketör

Anketörler, kontrolörlere karşı sorumludur. BİB anketörleri, anketörlük mesleğini profesyonel olarak benimsemiş, tecrübeli kişilerden oluşmaktadır. BİB Anketörleri en az lise mezunudur.

Kontrolör

Kontrolör

Kontrolörler, organizatöre karşı sorumludur. Kontrolörlerin sorumluluğunda, projeye bağlı olarak, 5-10 anketör yer almaktadır. Anketörler tarafından doldurulmuş anketler, kontrolör tarafından incelenip, eksik veya hatalı alanların tespiti halinde, anketör tarafından cevaplayıcıyla yeniden görüşülüp doldurulur. BİB kontrolörleri, alanda doldurulan anketlerin en az %5’ini örnekleme yöntemleri ile rasgele seçerek, cevaplayıcılarla görüşüp doğruluğunu kontol eder. BİB kontrolörleri en az Üniversite mezunudur.