VERİ MADENCİLİĞİ

Başlıcaları aşağıda sıralanmış Tüm Veri Madenciliği Yöntemleri için uygulama ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

  • Klasik İstatistiğe Dayalı Yöntemler

  • Grafiksel Yöntemler

  • Bulanık (Fuzzy) Yöntemler

  • Yapay Sinir Ağlarına (Artificial Neural Networks) Dayalı Yöntemler

  • Karar Ağaçları