VERİ GİRİŞİ VE AKTARIMI

BIB Veri Giriş Sürecinin Adımları :

Her projenin veri giriş süreci için, projeye özel veri giriş yazılımı ve veri tabanı BİB uzmanlarınca tasarlanır. Giriş Yöneticisi, veri girişi gerçekleştirilmiş kayıtların günlük olarak kalitesini kontrol eder.Yönetici, kayıtlardan elde ettiği en az %5’lik rasgele bir örneklem ile soru kağıtlarını karşılaştırır günlük olarak mukayese eder.

Anketlerle, kayıtlar arasında eşleşmeyen kısımlar veri giriş operatörlerince düzeltilir. Proje yöneticisine verilmek üzere günlük veri giriş raporu düzenlenir.

BİB veri giriş süreci sonunda elde edilen kayıtları, müşteriye istediği formatta teslim eder. BİB verileri genellikle; ASCII, SPSS, MS Access, Oracle ve MS SQL formatlarında vermektedir. BİB proje sonunda istatistikleri de içeren detaylı bir raporu müşteriye verir.

VERİ GİRİŞ GÜVENLİĞİ

BIB veri giriş sürecinde, ana sunucu ve yedekleme sunucusu olmak üzere iki sunucu kullanılmaktadır.

Bütün veri ana sunucu üzerinde yer alan merkezi veri tabanı üzerine kaydedilip; saatlik peryotlarla yedekleme sunucusuna da yedeklenmektedir.

Veri giriş sonucunda elde edilen kayıtlar günlük bazda, cd’lere kaydedilmekte ve aynız zamanda USB disklere de yedeklenmektedir.

BİB’nin veri kaybına tahammülü yoktur.

VERİ GİRİŞ YAZILIMI

Projeye özgü veri giriş yazılımı, soru kağıdı dikkate alınarak, BİB uzmanlarınca hazırlanır.

Yazılım, yanlış veri girişleri önleyecek kontrol mekanizmalarına sahiptir.

Yazılım projenin niteliklerine bağlı olarak, genellikle web tabanlı olarak tasarlanır. Böylece, internet erişimi olan heryerden veri giriş yapma imkanı sağlanmış olur.

Veri giriş yazılımının tasarımında programlama dillerinin yanı sıra, ABD Nüfus Bürosu (Census Bureau) tarafından geliştirilmiş, CSPro yazılımından da faydalanılmaktadır.