Proje Adı ve Konusu Müşteri Tarih
DOOB-M Yaya Asker Komuta Kontrol Bilgi Sistemi  HAVELSAN A.Ş. 2023 (Devam Ediyor)
E-İhale Uygulaması, Tasfiye Yönetim Sistemi (TYS), Laboratuvar Analiz ve Raporlama Programı(LARA) Ticaret Bakanlığı 2022 (Devam Ediyor)
Kooparatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS) Ticaret Bakanlığı 2022 (Devam Ediyor)
E-Göç Portal(IOM) Göç İdaresi 2021 (Devam Ediyor)
NACORAC Özel Yazılımların Geliştirilmesi
(Yüklenici Akgün Yazılım A.Ş.)
AB-İçişleri Bakanlığı
(Yayın Referans
EuropeAİd/139716/IH/SUP/TR.)
2018 (Devam Ediyor)
     
Proje Adı ve Konusu Müşteri Tarih
Drone ile Depo Envanterleme ve Kalite Kontrol Arçelik 2022
Dijital Arşiv Gizli 2022
FOCUS Video Konferans-Web Konferans-Webinar, Uzaktan Eğitim, Denetimli Sınav ve Uzaktan Çalışma Sistemi Başkent Üniversitesi 2022
Drogsan Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş. 2021
Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı ve Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni TURVEB 2020
Ideaport Web Sitesi TTGV 2020
Başkent Üniversitesi Oryantasyon Sistemi Başkent Üniversitesi 2019
MyFR Derin Öğrenmeye Dayalı Yüz Tanıma Motoru ve
Yüz Tanıma Yazılımı
BIB Ürünleri 2018
TEPE OSGB Müşteri Memnuniyeti Araştırması TEPE OSGB 2018
Akıllı Finansal Erken Uyarı ve
Danışmanlık Sisteminin Geliştirilmesi
KOSGEB Projesi 2016
Başkent Üniversitesi Mezunlar Derneği
Üyelik Sisteminin Geliştirilmesi
Başkent Üniversitesi Mezunlar Derneği 2016
Müşteri Memnuniyeti Araştırması Bilintur Catering Merkezi 2016
Çalışan Memnuniyeti Araştırması Tepe Servis ve Yönetim A.Ş 2016
Müşteri Memnuniyeti Araştırması Bilintur Catering Merkezi 2015
Müşteri Memnuniyeti Araştırması Tepe İş Sağlığı ve Güvenlik A.Ş. 2015
Çalışan Memnuniyeti Araştırması Tepe Savunma ve Güvenlik Sist. San. A.Ş. 2014
Hatay İli Dış Ticaret Raporunun Hazırlanması Antakya Ticaret ve Sanayi Odası 2014
Belirlenen Hastalıkların Maliyetlerinin Analizi ve Hesaplanması Sosyal Güvenlik Kurumu
(Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ortaklığıyla)
2013
Genel Sağlık Sigortası Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi Sosyal Güvenlik Kurumu
(Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ortaklığıyla)
2013
Hatay İli Şirketler Kesimi İnovasyon Kapasitesi Tespit Araştırması
(Hatay’daki 40.000 şirketle yüz yüze görüşmeyle saha çalışması uygulaması)

Hatay Valiliği

(TÜBİTAK Projesi)

2013
Kilis İli Musabeyli İlçesi Alt Bölge Kalkınma Planının Hazırlanması
(Hane halkları, bütçelemesi, STK ve Kamu Kurumları anket uygulaması ve odak grup çalışması)
Musabeyli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği –
GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi Başkanlığı
2013
Çalışan Memnuniyeti Araştırması Tepe Savunma ve Güvenlik Sist. San. A.Ş. 2013
Kilis İli Elbeyli İlçesi Alt Bölge Kalkınma Planının Hazırlanması
(Hane halkları, bütçelemesi, STK ve Kamu Kurumları anket uygulaması ve odak grup çalışması)
Elbeyli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği –
GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi Başkanlığı
2012
Çalışan Memnuniyeti Araştırması Tepe Savunma ve Güvenlik Sist. San. A.Ş. 2012
Çalışan Memnuniyeti Araştırması Tepe Servis ve Yönetim A.Ş. 2012
Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi (OSBEP)
(Soru Kartları, Türkiye Geneli (58 İl) Saha Araştırması, Veri Giriş, Veri Analiz ve Raporlama)
(OSBEP) (Soru Kartları Tasarımı, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı) –
(TÜBİTAK 1007 Kamu AR-GE Projesi, Gazi Üniversitesi Ortaklığıyla)
2011
Çalışan Memnuniyeti Araştırması Tepe Savunma ve Güvenlik Sist. San. A.Ş. 2010
Çalışan Memnuniyeti Araştırması Tepe Servis ve Yönetim A.Ş. 2010
Müşteri Memnuniyeti Araştırması ve İstatistiki Danışmanlık Hizmetleri (Araştırma tasarımı, soru kağıdı tasarımı, alan araştırması organizasyonu, veri kalite kontrol, veri temizleme, veri analizi ve raporlama) Devlet Hava Meydanları İşletmesi
01.01.2010 – 31.12.2010
Antakya İlçesi Ayakkabıcılık ve Mobilyacılık Sektörel Araştırması
(Antakya’daki tüm Ayakkabı ve Mobilya Esnafına Saha çalışması, veri giriş, analiz ve raporlama)
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası
(Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Finansmanıyla)
2010
“Asayiş Hizmetlerinde Örgütsel Performans Yönetimi Projesi”
Vatandaş Memnuniyeti ve Beklenti Anketi Saha Çalışması 
Polis Akademisi Ve Asayiş Dairesi Başkanlığı (TÜBİTAK 1007 Kamu AR-GE Projesi) 2010
KOBİ’ler için Erken Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi – Faz 2
(Eğitim, saha araştırması, veri giriş, analiz ve raporlama)
Başkent Üniversitesi (TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri Finansmanıyla) 2010
Karayolu Kazaları İçin Risk Faktörlerinin Tespiti Ulaştırma Bakanlığı 2008
KOBİ’ler için Erken Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi – Faz 1
(Eğitim, saha araştırması, veri giriş, analiz ve raporlama)
Başkent Üniversitesi (TÜBİTAK 1001 Bilimsel Araştırma Projesi) 2008
Soru kağıdı tasarımı, alan araştırması, veri giriş, istatistiksel analiz ve raporlama Gazi Üniversitesi (Bilimsel Araştırma Projesi) 2007
İleri Zekalı Çocuklar ve Aileleri için Uzaktan Eğitim Web Tasarımı ve Danışmanlık Hizmetleri  Gazi Üniversitesi (Bilimsel Araştırma Projesi) 2007
Etlik Doğumevi İstatistik Eğitimi BAYER TÜRK Kimya Sanayi 2007
Gazi Üniversitesi – Klinik Bazlı İstatistiksel Analiz ve Danışmanlık Hizmeti SANOVEL Tıbbi Sanayi 2007
İstatistiksel Analiz ve Danışmanlık GLAXO SMITH KLINE 2007
Bakım Hemşiresi Projesi Eğitim Sonrası Durum Tespiti (Alan araştırması, veri giriş, istatistiksel analiz ve raporlama) Faz II Sosyal ve Uygulamalı Gerantoloji Derneği 2007
Bakım Hemşiresi Projesi Eğitim Öncesi Durum Tespiti (Alan araştırması, veri giriş, istatistiksel analiz ve raporlama) Faz I Sosyal ve Uygulamalı Gerantoloji Derneği 2007
Haklarım Sağlığım Mutluluğum Projesi, UŞAK Uygulaması, Anket soru kağıdı hazırlanması, çoğaltılması, 12+ yaştaki temsili nüfusa uygulanması, veri girişi ve raporlanması hizmeti II.Aşama

TAÇSAV Vakfı

(Sağlık Bakanlığı-Avrupa Birliği Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Araştırma Fonu)

2007
Haklarım Sağlığım Mutluluğum Projesi, UŞAK Uygulaması Projesi, Anket soru kağıdı hazırlanması, çoğaltılması, 12+ yaştaki temsili nüfusa uygulanması, veri girişi ve raporlanması hizmeti I.Aşama

TAÇSAV Vakfı

(Sağlık Bakanlığı-Avrupa Birliği Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Araştırma Fonu)

2007
Öğrencilerin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CS/ÜS) Konularında  Bilgi, Görüş  ve  Davranışlarını Saptama Araştırması-Faz 2 (Soru Kağıdı Tasarımı, Alan Uygulama, Veri Giriş, Analiz ve Raporlama) (5 il – Adana, Ankara, İzmir, Kayseri, Sivas) Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (Sağlık Bakanlığı-Avrupa Birliği Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Araştırma Fonu) 2006
Öğrencilerin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CS/ÜS) Konularında  Bilgi, Görüş  ve  Davranışlarını Saptama Araştırması-Faz 1 (Soru Kağıdı Tasarımı, Alan Uygulama, Veri Giriş, Analiz ve Raporlama) (5 il – Adana, Ankara, İzmir, Kayseri, Sivas) Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (Sağlık Bakanlığı-Avrupa Birliği Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Araştırma Fonu) 2006
İstatistik programı (06/2006-40 kodlu proje) (20.000 deneğe ait verilerin derlenmesi, analizi, raporlanması hizmeti) Gazi Üniversitesi Rektörlüğü BAP Projesi 2006
İstatistiksel Analiz Ve Danışmanlık Hizmeti Glaxo Smith Kline 2006

Yabancı gerçek kişilerin mülk edinmesi ve yabancı emekli göçünün kıyı yerleşkelerine etkisi (Soru kağıdı tasarımı, anket uygulaması, veri analizi  ve raporlama)

06/2006-32 kodlu proje

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü BAP Projesi 2006
Veri Girişi, Veri temizleme, Rapor ve Tablo oluşturma Hizmeti İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri 2005
İstatistiksel Analiz ve Danışmanlık Novartis Ürünleri 2005
İstatistiksel Analiz ve Danışmanlık Astra-Zeneca 2005
İstatistiğe Giriş Ve Paket Programlar İle Temel İstatistiksel Yöntemlerin Uygulanması Eğitim Semineri, İstatistiksel Analiz Ve Danışmanlık (İbni Sina Hastanesi) Roche 2005
Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Yeniden Yerleşim Eylem Planı (Sosyo-Ekonomik ve Demografik Araştırma, Veri Giriş ve İstatistiki Danışmanlık) (Artvin İli) Encon Ltd. Şti.(Devlet Su İşleri – Dünya Bankası Projesi) 2005
Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Yeniden Yerleşim Eylem Planı (Sosyo-Ekonomik ve Demografik Araştırma, Veri Giriş ve İstatistiki Danışmanlık) (Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa,  Şırnak, Siirt)

Encon Ltd. Şti.

(Devlet Su İşleri – Dünya Bankası Projesi)

2005
İstatistiğe Giriş Ve Paket Programlar İle Temel İstatistiksel Yöntemlerin Uygulanması Eğitim Semineri (Numune Hastanesi)

Onko

2004

İstatistiksel Analiz ve Danışmanlık

Astra-Zeneca

2004