Veri Sözlüğü Yayınlama ve
Yönetim Yazılımı

Veri Sözlüğü Yayınlama Yazılımı; oluşturulan meta verilerin diğer kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi amacıyla meta verilerin yayınlanmasını, raporlanabilmesini ve sorgulama yapılabilmesini sağlayacaktır. Veri Sözlüğü Yönetim Yazılımı; verilerin doğrulanması için kurallar ve kısıtların yanı sıra anlamın girilmesi, diğer verilerle ilişkiler, kaynak, kullanım ve veri formatı bilgilerini kayıt altına alarak aynı tanım ve standartlarda veri üretilmesini ve toplanmasını sağlayacaktır.