Talep Yönetim Yazılımı

Talep Yönetimi Yazılımı; taleplerin toplanmasını, planlanmasını ve yönetilmesini sağlayacaktır.