Kullanıcı Sözleşmesi

02 Eylül, 2019 Tüm Hakları Saklıdır Business Intelligence Bridge

Taraflar

 İşbu sözleşme ile düzenlenen karşılıklı hak ve yükümlülükler “Üniversiteler Mahallesi 1596. Cadde Hacettepe Teknokenti – 6. Ar-Ge Binası E Blok Bina No:6E Kat No:9 Ofis No:50 Çankaya / Ankara TÜRKİYE” adresinde mukim “ BİB İnşaat Enerji Eğitim Reklam Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ” (bundan sonra “BİB” olarak anılacaktır) ile TAK mobil uygulamasından sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kullanıcının üyelik kaydını tamamladığında bu anlaşmayı okuyup anladığını ve kabul ettiğini elektronik olarak onaylaması ile yürürlüğe girer. Kullanıcıların Mobil Uygulamadan ayrılmak istemesi durumunda, uygulamayı kaldırması yeterli olacaktır.

Hassas İzinlere Veya Verilere Erişim

 Uygulamanın özelliklerinin cihaz ile uyumlu çalışabilmesi için Kullanıcı tarafından onaylanması gereken izinlerdir(Uygulama Konum erişimi, Bluetooth açma izni).

Bilgilerin Kullanılması

 BİB olarak Kullanıcının uygulama kullanım süreleri boyunca hiçbir kişisel verisi tarafımıza ait veri depolama alanlarında tutulmamaktadır. Kullanıcıya ait uygulama içerisindeki bilgiler (tercihler) Kullanıcının tercihlerini sıfırlaması, uygulamayı kaldırması gibi aksiyonlar ile cihaz içerisinden silinebilir.

Bilgilerin Paylaşılması

 BİB olarak Mobil Uygulama içerisindeki Kullanıcıya ait bilgilerin hiçbir şekilde tarafımıza ait veri depolama alanlarında tutulmadığı açıklanmıştır.
İşbu sözleşmeye dayanarak kayıt altında olmayan veriler üçüncü taraflar ile paylaşılmayacaktır.

Konum İzni

 Bu izin kullanıcıların konum ile ilgili fonksiyonları kullanmaları halinde cihazlarının ayarlarına bağlı olarak konumlarına ilişkin veriyi iletişim kuracağı cihazla paylaşacaktır.

Depolama İzni

 Bu izin cihazın belleğinde uygulama içerisinde kullanılan ikonların ve uygulamaya ait verilerin saklanmasına olanak verir.

Uygulama Yaş Sınırı

 BIB Uygulamaları Google tarafından verilmiş IARC Sertifikası sonuçlarına dayanarak Tüm Yaşlar için kullanılabilir vasfını almıştır.

Fikri Mülkiyet Hakları

 Uygulamanın (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları BİB’e aittir ve/veya BİB tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan BİB’e ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler BİB’in uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı BİB ’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

Hizmet ve Gizlilik Koşulları

 • BİB, kişisel bilgi ve veri güvenliğini önemsemekte ve bu hususta gerekli olan tüm tedbirleri almaya özen göstermektedir. Kullanıcılar da Uygulamayı kullanarak işbu gizlilik sözleşmesi hükümlerine uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • İşbu Gizlilik Sözleşmesi, Uygulamanın tüm bölümlerinde geçerli olacaktır.
 • Kullanıcıların bilgilerinin korunması ve gizliliğin sürdürülebilmesi BİB’in birinci önceliğidir. Bu nedenle Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler sözleşmede belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.
 • Uygulamadaki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Uygulamada çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, BİB gerektiğinde Kullanıcıların IP adresini, cihaz üzerindeki tarihçe bilgilerini kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir.
 • Uygulama kapsamında elde edilen bilgiler BİB tarafından Kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler dahilinde kullanılabilir.
 • BİB, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;
  • Hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller
  • BİB ’in, Kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
  • Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri,
  • Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.
 • BİB, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi taahhüt etmektedir.
 • BİB, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü zamanda Uygulamada yayınlamak şartıyla değiştirebilir. BİB ’in değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri Uygulamada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilir.
 • İşbu Gizlilik Sözleşmesi, 9 (dokuz) maddeden ibaret olup Mobil Uygulama Kullanıcı Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bizimle İletişime Geçin

Gizlilik Politikamızla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, info@bib-web.com e-mail adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.