Kimlik ve Erişim Yönetimi Yazılımı

Kimlik ve Erişim Yönetimi Yazılımı; IT kaynakla rı, ortamlar ve sistemlerin kullanıcı kimliklerini ve erişim haklarını kontrol etmek ve izlemek için gerekli bileşenleri sağlayacaktır.