BİB YAZILIM’ da TS EN ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana hedefi; Yazılım Geliştirme, Yazılım Destek Hizmetleri ve bu işlere ait Danışmanlık ve Eğitim Hizmetlerinde; insan, alt yapı, yazılım, donanım, müşteri bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü taraflara ait bilgiler içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

 

Bu amaçla ilkelerimiz;

-Bilgi Güvenliği Standartları’ının gerekliliklerini yerine getirmek,

-Meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı BİB YAZILIM’ ın bilgi varlıklarını korumak,  bilgiye erişebilirliği iş süreçleriyle gerektiği şekilde sağlamak,

-Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesi olan “Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirlik” ilkelerinin sürekliliği sağlamak,

-Süreçler ve bilgi varlıklarını tanımlayarak bunlarla ilgili risk değerlendirmelerinin metodolojik olarak gerçekleştirmek,

-İlgili sistem standartları, sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliğini sağlamak,

-Bilgi Güvenliği farkındalığını artırmak için çalışanlara yönelik eğitimler gerçekleştirmek,

 

-İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,

-Yasal yükümlülüklerin ve sözleşmelerden doğan hukuki yükümlülüklerin yerine getirmek,

-Tüm Bilgi Güvenliği ihlallerinin veya ihlal şüphesinin bilgi BGYS Yönetim Temsilcisi’ne bildirilmesini ve incelenmesinin sağlanmak,

-Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.
Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS) kuruluş ve işleyişi hedeflerimiz ve ana politikamızdır.                                                                                 Ali Serhan Koyuncugil

                                                                     Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür

BİB YAZILIM’ da TS EN ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi’nin ana hedefi; Yazılım Geliştirme, Yazılım Destek Hizmetleri ve bu işlere ait Danışmanlık ve Eğitim Hizmetlerinde ilkelerimiz;

-Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Standartları’nın gerekliliklerini yerine getirmek,

– Hizmet seviyesini en üst seviyede tutarak, kesintisiz, en iyi kalitede sunum ile koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak,

– Bu kapsamda yasal mevzuat ve diğer ilgili şartlara uyumu sağlamak,

-Sistemde sürekli iyileştirmeyi sağlamaktır.                                                                                 Ali Serhan Koyuncugil

                                                                     Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür

Yazılım çözümleri konusunda başarılarını sürdürme ilkesi ile ilerleyen şirketimiz;

-Müşterilerine beklentilerinin üzerinde ürün ve hizmet sunarak memnuniyetlerini sağlamayı,

-Tüm faaliyetlerini sistematik bir şekilde değerlendirerek, gerekli kaynak ve bütçeyi sağlamayı,

-Uygulama geliştirme teknolojilerini ve metodolojilerini güncel tutmayı,

-Organizasyonunda ve süreçlerinde sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,

– Yasal şartlara, müşteri isteklerine uyum sağlamayı,

-Kalite, güvenilirlik, maliyet ve zaman yönünden en iyi seviyede karşılayacak ürünler geliştirmeyi,

-Tedarikçileri ile; öncelikle kalite, çevre duyarlılığı ve iş güvenliğini sağlayacak işbirliği ve güven çerçevesinde çalışarak verimliliğini arttırmayı,

Bu kapsamda; Entegre Yönetim Sistemi’nin sürekliliğini sağlamayı politika olarak belirlemiştir.                                                                                 Ali Serhan Koyuncugil

                                                                     Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür