Coğrafi Bilgi Sistemi
Yönetim Yazılımı

Coğrafi bilgi Sistemi Yönetim Yazılımı; ihtiyaç duyulan harita özelliklerinin altyapısını ve katmanlarının yönetimini sağlayacaktır.