Büyük Veri Analizi : Web Data Crawler

Lokal, internetle veya herhangi bir ağdan erişilebilen bütün verileri robot aracılığıyla tarayan Büyük Veri Mantığıyla yapay zeka tabanlı olarak analiz edebilen Büyük Veri Analitiği ve Web Data Crawler Yazılımı her türlü veri tabanından dosyasisteminden (HDFS vb i nternet ortamlarından (Sosyal medya,haber siteleri, bloglar vb veri toplanması ve toplanan verilerin analiz edilebilmesi ve raporlanabilmesini Hadoop, MongoDb, PostgreSQL ElasticSearch R ve Phyton başta gelmek üzere engüncel teknoloji çözümleri aracılığıyla sağlamaktadır