BİB Yazılım Savunma A.Ş. 06.11.2023 tarihinde Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi’ne katılmıştır.