Yaşanan pandemi süreci dolayısıyla Online Tanıtım ve Tercih Sistemi olarak kullanılması adına geliştirdiğimiz ürünümüz FOCUS-UNİ, Başkent Üniversitesi 2020 yılı Online Tanıtım Günleri’nde aktif olarak kulanılmıştır. Lisans ve Lisansüstü Tanıtım Günleri olmak üzere 13 Temmuz’da başlayıp 4 Eylül’de sonlanan online tanıtım günlerinden yaklaşık 6000 katılımcı faydalanmıştır.

13.07.2020 – 04.09 2020