AÇIK ALAN AKILLI PERSONEL TESPİT ve TAKİP SİSTEMİ

Düşük Enerji Bluetooth Teknolojisi kullanımıyla, cep telefonlarına entegre edilmiş Sistem’le kişilerin açık alanda anlık olarak nerede bulunduğu maksimum 5 metre yanılgıyla takip ve tespit edilebilmektedir. Söz konusu sisteme yüz tanıma sistemi de entegre edilmiş olup; halihazırda testleri devam etmektedir.