VERİ MADENCİLİĞİ


 Başlıcaları aşağıda sıralanmış Tüm Veri Madenciliği Yöntemleri için uygulama ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
  • Klasik İstatistiğe Dayalı Yöntemler
  • Grafiksel Yöntemler
  • Bulanık (Fuzzy) Yöntemler
  • Yapay Sinir Ağlarına (Artificial Neural Networks) Dayalı Yöntemler
  • Karar Ağaçları
Paris
Paris